Dzisiaj jest : 07-10-2022
Imieniny obchodzą : Amalia, Tekla, Marek, Maria, Rościsława, Stefan, Justyna
Wschód Słońca : Zachód Słońca :
Wschód Księżyca : Zachód Księżyca :
Domowa Apteczka
Apteczka samochodowa
Leki muszą mieć aktualną datę ważności, a w każdej apteczce powinny się znaleźć specyfiki używane stale przez domowników

wiecej
Tak, chcę otrzymywać informacje o nowościach w serwisie
porady-domowe.pl na swoją skrzynkę pocztową

Izydor

dzień imienin: 15 stycznia, 04.kwietnia, 10 maja, 15 maja, 14 grudnia,

Jest bardzo dynamiczny to jedna z jego głównych cech charak­teru. Ten dynamizm powoduje, że chętnie blefuje. To urodzony pokerzysta, i to w każdej dziedzinie.
Chcąc podobać się za wszelką cenę, łatwo rezygnuje z surowych reguł moralnych. Obietni­ce nic nie kosztują, ale od tego, co przyrzeka, do realizacji...
Trochę nadpobudliwy, czasem nie szczędzi w ostrych słowach. Najlepiej przerwać mu z uśmiechem, dając do zrozumienia, że nie wierzy się w jego fałszywą agresywność.
Jest bardzo przedsiębiorczy, pilny, lubi studia klasyczne i języki obce. Może być świetnym wysokimi urzędnikami, głównym księ­gowym, nauczycielem.
Jest bardzo przywiązany do rodziny . Wrażliwy na wszystko, uzyskuje spokój tylko wówczas, gdy jest całkowicie pewien trwałości struktór rodzinnych.
Jest bardzo uczuciowy, czasem na­wet nadmiernie. Ma dużo wdzięku i lubi posługiwać się swym urokiem. W życiu seksualnym jest ściśle zależny od uczuć, wierny ognisku domowemu i rodzinie.
Nie gubi się w szcze­gółach, ma nawet tendencję do pozostawiania zbyt wielu szczegółów innym! Jest inteligentny, nieraz uszczypliwi, ale bez okrucieństwa.
Intuicją posługuje się tylko w grze, i nazywa ją wówczas szczęściem.

Maria

Dzień imienin: 1 stycznia, 23 stycznia, 28 stycznia, 2 lutego, 11 lutego, 25 marca, 2 kwietnia, 5 kwietnia, 7 kwietnia, 9 kwietnia, 14 kwietnia, 18 kwietnia, 23 kwietnia, 26 kwietnia, 28 kwietnia, 30 kwietnia, 3 maja, 13 maja, 14 maja, 24 maja, 28 maja, 29 maja, 31 maja, 2 czerwca, 6 czerwca, 8 czerwca, 27 czerwca, 5 lipca, 6 lipca, 16 lipca, 22 lipca, 29 lipca, 2 sierpnia, 4 sierpnia, 5 sierpnia, 15 sierpnia, 20 sierpnia, 22 sierpnia, 26 sierpnia, 4 września, 8 września, 12 września, 13 września, 15 września, 19 września, 24 września, 3 października, 7 października, 10 października, 11 października, 20 października, 1 listopada, 16 listopada, 20 listopada, 21 listopada, 25 listopada, 8 grudnia, 10 grudnia, 15 grudnia, 16 grudnia i 25 grudnia

Pochodzenie tego imienia jest grecko - hebrajskie, a ma ono wiele znaczeń: napawa radością, jest piękna, ukochana przez Jahwe czyli Boga, miłująca Boga, bądź też jest "przyczyną naszej radości", Maria w swych przekonaniach jest konserwatystką.
Jej charakter jest spokojny, prostolinijny, rozsądny, sprawiedliwy. Maria jest kobietą subtelną, postępującą intuicyjnie, zgodnie ze wszystkimi regułami prawdy. Zna doskonale naturę ludzką oraz różne charaktery. Łatwo ją obrazić czy zranić. Jest zaborcza, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolna jest do głębokiej przyjaźni, ale ogranicza liczbę przyjaciół i starannie ich dobiera.
Ma skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawnia swe myśli i uczucia. Szybko podejmuje decyzje, które w zasadzie są trafne. Nigdy nie zmienia raz danego słowa. Ponosi pełną odpowiedzialność za rodzinę, dom. Lubi rodzić i wychowywać dzieci. Zmysłowość stanowi ważną część jej życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemności życia i wszystkie popędy wiążą się dla niej z miłością - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla niej radość dawania. Męża traktuje jako głowę domu, która musi zabezpieczyć rodzinie warunki materialne.
Posiada dużą żywotność i solidne zdro­wie. Powinna prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwości.
Przestrzega bardzo surowych za­sad. Posiadają wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.

Marcin

Dzień imienin: 30 stycznia, 2 lutego, 13 kwietnia, 1 lipca, 19 lipca, 8 października, 24 października, 3 listopada, 8 listopada, 11 listopada, 7 grudnia i 29 grudnia.

To imię pochodzi z łaciny, a utworzone zostało od Marsa, boga wojny. Człowiek o tym imieniu posiada twórczy umysł, jest dobrym organizatorem, może być trybunem ludu, bowiem zdobywa wielki autorytet.
Na dobro jego imienia pracuje także żona, dzieci oraz tradycja rodowa. Marcin jest oddany rodzinie, kocha żonę, dobrze wychowuje dzieci. Często obawia się, że zbyt wiel­kie uczucie sprowadzi go do stanu niewolnictwa. Lubi życie rodzinne, pod warun­kiem, że rodzina nie jest despotyczna. Ma dużo szczęścia, ale nie umie go wykorzystać.
Jest skromny, lubi spokój, przebywa wiele na łonie natury. Posiada skromną osobowość, charakter ułożony, może za bardzo zamknięty w sobie. Nie jest w stanie siłą narzucać innym swojej woli. Nie lubi dwuznacznych czy wątpli­wych sytuacji. W nic nie wierzy, póki nie zrozumie dokładnie, czego się po nim oczekuje i co się mu proponuje.
Za duża nadpobudliwość, jak na mężczyznę. Trzeba wcześnie wpoić mu przekonanie, że mężczyzna nie powinien kierować się emocjami, ale rozumnymi decyzjami. Jest bardzo ciekawy, nieraz zbyt ciekawy, co stawia go w trudnych sytuacjach. Brak mu pewności siebie. Jeśli od dzieciństwa nie zwróci się na to uwagi, moze stać się bardzo nieśmiały. To introwertyk ze skłonnością do zamyka­nia się w sobie.
Docenia przyjemności życia. Zmy­słowość jest u niego na ogół silniejsza od uczuciowości, stąd dąży do odrzucenia uczuć, aby uniknąć moralne­go zaangażowania w stosunku do partnerki.

Michał

Dzień imienin 23 stycznia, 10 lutego, 2 marca, 14 marca, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 4 maja, 8 maja, 14 maja, 23 maja, 14 czerwca, 20 czerwca, 5 lipca, 25 sierpnia, 29 sierpnia, 1 września, 6 września, 29 września i 29 października.

To imię wywodzi się z hebrajskiego, a razem wzięte człony znaczą: "Któż jak Bóg". Mężczyzna o tym imieniu jest człowiekiem dobrym, statecznym, pogodnym, kulturalnym, inteligentnym i wykształconym. Posiada w sobie dar ujmowania innych, chętnie służy radą i pomocą.
Często podejmuje się zadań których nie potrafi wykonać, stąd ma wiele trudności życiowych. Często jest lekceważony przez rodzinę, nie szanowany przez żonę. Sam troszczy się o dom, daje solidne wychowanie i wykształcenie dzieciom, ale to nie nie znajduje niezależnego uznania. Michał szanuje starszych, poważa tradycję, służy chętnie sprawom publicznym. Daje się poznać jako dobry kierownik. Nie umie sobie jednak poradzić z pieniędzmi i z tego powodu może mieć kłopoty.
Nie troszczy się o swój wygląd, nie nosi się ekstrawagancko, ale zawsze ubrany jest nowocześnie. Posiada uzdolnienia literackieto człowiekA. Często podejmuje się do działań, których nie może wykonać. Michał sprawia często wrażenie człowieka wyniosłego i zarozumiałego. I prawda jest, że myśli dużo, ale i dobrze, i nie tylko o sobie, ale także o swoich bliskich. POza tym Michał lubi i cieszy się szacunkiem u innych.

Filip

Dzień imienin: 23 stycznia, 2 lutego, 11 kwietnia, 1 maja, 6 maja, 11 maja, 26 maja, 10 lipca, 23 sierpnia, 13 września, 22 października, 24 października i 4 grudnia

To imię wywodzi się z języka greckiego - znaczy w przybliżeniu znawca koni. Osoba nosząca to imię jest obdarzona wielką, wrażliwą naturą, sporą energią, pomysłowością, a nawet przebiegłością, potrafi „z niczego zrobić coś”.Sprawia wrażenie człowieka którego zachowanie wy­daje się tajemnicze. Często sprawia wrażenie, jakby przybył z innego świata.
Na otoczenie wpływa jak uzdrawiający eliksir, godzi zwaśnionych, przewodniczy im w ważkich, historycznych wydarzeniach. Doskonale nad sobą panu­je. Ale nie można liczyć na to za bardzo, gdyż - jeśli nawet ma mądrość w sercu - to ma również siłę w pięś­ciach i nie należy nadużywać jego cierpliwości.
Jest niezwykle obowiązkowy, szczery, sprawiedliwy i bardzo hojny. Obdarza ludzi wspaniałomyślną przyjaźnią, nie oczekując wzaje­mności.
Musi bardzo dbać o to, by swojego majątku nie rozproszyć na cele charytatywne. Nie powinien być współwłaścicielem interesu, ponieważ mógłby zostać oszukany. W domu dobry gospodarz, jako mąż wzorowy, a jako ojciec wymagający i troszczący się o przyszłość swoich dzieci. Dzia­ła dynamicznie tylko w warunkach pełnego uczest­nictwa w życiu społecznym lub zawodowym. Nie ulega wpływom, ale chętnie słucha cudzych suges­tii.
Cechuje go siła witalna, która przejawia się we wszystkich dziedzinach. Zrozumiałe więc, że na ogół ma silnie rozwiniętą zmysłowość.
Posiada żywą intuicję. Obserwując Filipa odnosi się wrażenie, że ktoś nim kieruje, podszeptując mu prawie zawsze trafne rozwiązanie problemów ży­ciowych.
Wyrazem uczuć nie są dla niego wielkie zdania, ale działanie i wiara.
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Strona Główna

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!

©WanJar reklama | pomoc | kontakt