Dzisiaj jest : 07-10-2022
Imieniny obchodzą : Amalia, Tekla, Marek, Maria, Rościsława, Stefan, Justyna
Wschód Słońca : Zachód Słońca :
Wschód Księżyca : Zachód Księżyca :
Domowa Apteczka
Apteczka domowa
Pomimo, że apteki są prawie na każdym kroku, a większość z nich jest świetnie zaopatrzona, pacjenci wiedzą, że w domu, s

wiecej
Tak, chcę otrzymywać informacje o nowościach w serwisie
porady-domowe.pl na swoją skrzynkę pocztową

Filip

04.11, 05.01, 05.06, 05.26, 07.10, 08.23, 09.20, 10.22

Osobowość: Ten, co błyszczy
Kolor: Zielony
Główne cechy: Wola - Aktywność - Towarzyskość - Inte­lekt
Totem roślinny: Akacja
Totem zwierzęcy: Ibis
Znak: Lew
PSYCHIKA: Są ekstrawertykami, to znaczy dzia­łają dynamicznie tylko w warunkach pełnego uczest­nictwa w życiu społecznym lub zawodowym. Nie ulegają wpływom, ale chętnie słuchają cudzych suges­tii.
AKTYWNOŚĆ: Aby odnieść sukcesy w nauce, po­winni dobrze wybrać jej kierunek, gdyż nie są to ludzie, którzy mogą robić cokolwiek, byle otrzymać dyplom. Odpowiadają im wszelkie funkcje kierownicze, począ­wszy od majstra, a skończywszy na szefie państwa, pod warunkiem, że mogą wykazać się inicjatywą i zdolnoś­cią podejmowania decyzji. Wielka płodność umysłu czyni z nich wybitnych wynalazców.TYP: To błyskotliwi ludzie, których zachowanie wy­daje się tajemnicze. Często sprawiają wrażenie, jakby przybywali z innego świata. Ich totemem jest ibis, ptak o tajemnej mocy. Są pewni siebie i mają duszę szefa: interesują się naprawdę jakąś sprawą tylko wówczas, gdy trzymają jej ster w ręku.
WOLA: To główna cecha tego charakteru o wielkich możliwościach. Nawet w najstarszym wieku gotowi są rzucać się w zadziwiające przygody.
POBUDLIWOŚĆ: Reagują na wszystko, co ludzkie, dostrzegają wartość obecności innych. Obdarzają lud z i wspaniałomyślną przyjaźnią, nie oczekując wzaje­mności.
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Doskonale nad sobą panu­ją. Ale nie liczcie na to za bardzo, gdyż - jeśli nawet mają mądrość w sercu - to mają również siłę w pięś­ciach i nie należy nadużywać ich cierpliwości.
INTUICJA: Posiadają żywą intuicję. Obserwując ich odnosi się wrażenie, że ktoś nimi kieruje, podszeptując im prawie zawsze trafne rozwiązanie problemów ży­ciowych.
INTELIGENCJA: O wielkiej jasności, pozwalająca im rozumieć dobrze i szybko.
UCZUCIOWOŚĆ: Wyrazem uczuć nie są dla nich wielkie zdania, ale działanie i wiara.
MORALNOŚĆ: Posiadają naturalną moralność, z któ­rej nawet nie zdają sobie sprawy.
ZDROWIE: Posiadają nadzwyczajną żywotność. Po­trzebują powietrza, słońca, lubią wakacje nad morzem. Powinni uważać na układ wydzielania wewnętrznego.
ZMYSŁOWOŚĆ: Cechuje ich siła witalna, która przejawia się we wszystkich dziedzinach. Zrozumiałe więc, że na ogół mają silnie rozwiniętą zmysłowość.
DYNAMIZM: Dorównuje swym poziomem aktywności. Ci mężczyźni potrafią być obiektywni, a jeśli czasem wydają się despotyczni, to wynika to jedynie z chęci trzymania mocno w ryzach współpracowni­ków, aby pracowali jak najwydajniej.
TOWARZYSKOŚĆ: Ogromna. Są eleganccy, wiedzą, co powiedzieć, by sprawić innym przyjemność, są nadzwyczaj opanowani.
PODSUMOWANIE: Mężczyźni o bardzo bogatej osobowości.

Gerwazy

05.13, 06.19

Osobowość: Ten, co niesie płomień
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Dynamizm - Zmysłowość - Zdro­wie
Totem roślinny: Bukszpan
Totem zwierzęcy: Jeleń
Znak: Baran
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, dla których liczy się tylko świat zewnętrzny. Nie dają się łatwo przekonać, przynajmniej od razu, gdyż po przemyśleniu waszych argumentów nieraz w duchu przyznają wam rację.
AKTYWNOŚĆ: Nie jest łatwo wpłynąć na ich wybór zawodu, gdyż mają na ten temat własne zdanie, nie znoszą rad i są przekonani, że zawsze w życiu sobie poradzą. Lubią zawody, w których coś się dzieje: mogą być lotnikami, politykami, piosenkarzami, spor­towcami... Nie znoszą skoszarowania i ogranicze­nia swobody. Posiadają wielki dar przystosowywania się.
TYP: Są to z pewnością ludzie o trudnym charakterze, jak wszyscy ci, którzy mają coś ważnego do zrobienia. Mogą znaleźć się na czele wielkich ruchów społecz­nych, albo też, ulegając swemu cholerycznemu charak­terowi - stracić kontakt z rzeczywistością.
WOLA: Kiedy wbiją sobie coś do głowy, trudno ich od tego odwieść. Starannie opracowują plan bitwy, a w o­statniej chwili improwizują fortel, który zbije z tropu przeciwnika.
POBUDLIWOŚĆ: Służy do nadawania ich przemo­wom przekonywającej pasji.
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Urodzeni kontestatorzy. O­pór stanowi część ich systemu filozoficznego. Porażki nie przygnębiają ich, lecz pobudzają do zdwojenia wysiłków.
INTUICJA: Żywa intuicja, której nieraz nadużywają, grając natchnionych czy wtajemniczonych.
INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna, pozwala im sprowadzać rzeczy i ludzi do właściwego wymiaru i natychmiast podejmować decyzję.
UCZUCIOWOŚĆ: Są zaborczy, nie po to, by posia­dać rzeczy i ludzi, ale by posługiwać się nimi jako pionkami w grze lub jako towarem do wymiany, gdyż są uparci i zdecydowani na wszystko, byle tylko osiągnąć wytyczony cel.
MORALNOŚĆ: Nie lubią cwaniactwa. Mają poczucie przyjaźni. Są gotowi poświęcić się dla idei, ale pod warunkiem, że inni też to zrobią.
ZDROWIE: Ostrożność nie jest ich mocną stroną, stąd możliwość wypadków. Powinni wystrzegać się środków pobudzających - czy to będzie alkohol, kawa czy narkotyki. Czułe punkty: system nerwowy, wątroba i oczy.
ZMYSŁOWOŚĆ: Bardzo silna, prowadzi do nader bezpośrednich - żeby nie powiedzieć "kawaleryjs­kich" metod postępowania typu: "Chcę, to biorę". Potrzebują podbojów, zarówno seksualnych, jak ser­cowych, co przysparza im wielu kłopotów.
DYNAMIZM: Gejzery o nieoczekiwanych wybu­chach, które sieją panikę w otoczeniu rodzinnym czy społeczno-zawodowym. Całkowicie pewni siebie, z diaboliczną zręcznością usiłują wywrzeć wrażenie na partnerze.
TOWARZYSKOŚĆ: Szeroko otwierają drzwi każde­mu, kto w nie zastuka, nawet jeśli szybko dadzą mu do zrozumienia, że wizyta trwa już za długo! Kochają rodzinę, ognisko domowe służy im za odskocznię do nowych przygód.
PODSUMOWANIE: "Synowie burzy". Kłopotliwi, ale interesujący. Despotyczni, ale inteligentni. Uwo­dzicielscy i niebezpieczni.

Dominik

03.09, 05.12, 06.06, 07.06, 08.04, 08.08, 10.14, 11.05, 11.27, 12.20, 12.29,

Osobowość: Ten, co przychodzi
Kolor: Zielony
Główne cechy: Towarzyskość - Uczuciowość - Moral­ność - Pobudliwość
Totem roślinny: Platan
Totem zwierzęcy: Sikorka
Znak: Wodnik
AKTYWNOŚĆ: Doskonale czują się w dziedzinach, i które innym mogą wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pociągają ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogą być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na świat zewnętrzny. Pragną, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy.
TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogą nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadają też bardziej dynamiczną stronę charakteru, jak sikorka.
WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwości i reaktywności. Jesteśmy świadkami walki między tymi obozami, przejawiającej się bądź wahaniami, bądź nagłymi decyzjami.
POBUDLIWOŚĆ: Ogólnie biorąc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolnością reakcji, razem tworząc wybuchową mieszankę!
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadną w fanatyzm czy ironię. Nieświadomie pragną otaczać się ludźmi, na których mają wpływ.
INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Mają też bardzo i żywą wyobraźnię. Nie należy im pozwalać na pogrąża­
i nie się w marzeniach.
INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniają ca­łość problemu, natychmiast spostrzegając jego główne zarysy, nie wchodzą natomiast w szczegóły.
UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo uczuciowi, potrzebują, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcześnie będą szukali czułości gdzie in­dziej.
MORALNOŚĆ: Pragną dzielić poczucie obowiązku i odpowiedzialności z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafią jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wątpliwe pod względem etycznym.
ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie kości, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.
ZMYSŁOWOŚĆ: Dla tych mężczyzn przyjemności są nierozerwalnie związane z towarzystwem. Lubią dobrze zjeść, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobiecości, co odbija się na ich seksualności. Zadaniem rodziców jest jak najwcześniej­sze rozwijanie u nich cech męskich.
DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silną potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Boleś­nie odczuwają niepowodzenia, cierpią, gdy nie są rozumiani.
TOWARZYSKOŚĆ: Są uroczymi, towarzyskimi lu­dźmi. Gdy się ożenią, nieraz ulegają dominacji rodzi­ny.
PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miłości. Oczywiście, prag­ną również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by ktoś nań czekał, gdyż nie znosi samotności...

Iga

02.01, 05.11, 06.17, 07.31, 10.17,

Osobowość: Ten, co się uśmiecha
Kolor: Żółty
Główne cechy: Inteligencja - Intuicja - Moralność - To­warzyskość
Totem roślinny: Ostrokrzew
Totem zwierzęcy: Kaszalot
Znak: Ryby
AKTYWNOŚĆ: Mają skłonność do chwytania dwóch srok za ogon. Często studiują dwie dziedziny jednocze­śnie, np. literaturę i muzykę, nauki ścisłe i aktorstwo. Pociągają ich wolne zawody, które pozostawiają im czas na lekturę i pisanie. Często są artystami. Posiada­ją silną wyobraźnię twórczą i dobrze przystosowują się do wszystkich zawodów.
PSYCHIKA: Zrównoważona. Ten typ charakterolo­giczny nie stara się za wszelką cenę błyszczeć, jest miłym kompanem.
TYP: Spokojni, prawie flegmatyczni, nigdy się nie denerwują. Nie lubią pośpiechu, nigdy nie tracą zimnej krwi. Nawet kiedy przeżywają wewnętrzny dramat, potrafią zachować uśmiech.
WOLA: Dość silna, ale ulegająca nieprzewidzianym wahaniom. Dlaczego? Nie wiadomo! Na prośbę o wyjaśnienie uśmiechną się tylko i pogrążą w głębinach swej świadomości, niczym kaszalot, ich totem.
POBUDLIWOŚĆ: Są introwertykami, to znaczy wię­kszą wagę przykładają do własnego wewnętrznego światka, niż do otoczenia. Nieraz są nieśmiali.
ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Od dzieciństwa łatwiej przekonać ich argumentami niż przemocą. Są zazdrośni w przyjaźni, chcą, aby ich przyjaciele (i przyjaciółki) byli im wierni i zawsze obecni. Nieraz wydaje się, że stawiają przyjaźń wyżej od miłości.
INTUICJA: Doskonała. Nieraz posługują się zwro­tami: "Mam wrażenie, że...", "Mój nos mówi mi, że...". Słuchajcie ich i nie próbujcie przekony­wać!
INTELIGENCJA: Bardzo analityczna, docierająca aż do sedna, do najdrobniejszych szczegółów.
UCZUCIOWOŚĆ: Cechuje ich bardzo rozwinięta wyobraźnia i często mają trudności z przeniesie­niem swych marzeń o miłości w ramy codziennego życia. Nieraz brakuje im agresywności, nie umieją wyrazić swych uczuć. Nie znoszą demonstracji uczu­ciowych, całusów rodziny i pytań "Czy mnie ko­chasz?"
MORALNOŚĆ: Nie lubią żyć na marginesie prawa. Są wierni i szanują życie rodzinne, nawet jeśli niektórzy sprawiają wrażenie "trzymania się na dystans". Bar­dzo rani ich niewłaściwe zachowanie innych, a zwłasz­cza ich niewierność.
ZDROWIE: Średnie. Po chorobach powoli wracają do zdrowia. Potrzebują zrównoważonej diety, sportu, a zwłaszcza wody: hydroterapii, pływania, morskich kąpieli. Czuwać nad ustami, zębami i jelitami.
ZMYSŁOWOŚĆ: Drażliwy temat, o którym nie chcą mówić, tym bardziej że mają problemy z tą dziedziną życia. Istnieje u nich wyraźny rozdźwięk między trudną do uzewnętrznienia uczuciowością a seksualnością, której obecność nieraz ich niepokoi.
DYNAMIZM: Średni, nie pozwala im na zostanie bossami przemysłu czy awanturnikami.
TOWARZYSKOŚĆ: Silna, nieraz tytaniczna. Zawsze są doskonale ubrani, przyjmują gości z pewnym cere­moniałem i są trochę snobami.
PODSUMOWANIE: Mają dużo uroku. Rodzice i wy­chowawcy, nie dajcie się zwieść ich uśmiechniętemu spokojowi, gdyż podobni są do ostrokrzewu, po którego błyszczących liściach woda spływa nie zosta­wiając śladu, i który posiada także przykre w dotyku kolce...

<< 1 2 3 4 5 6
Strona Główna

Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!

©WanJar reklama | pomoc | kontakt